Договор-оферта

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Україна, м. Київ

LLC  LEOGAMING , надалі іменоване «Виконавець», є власником та оператором веб-сайту http://leogaming.net/, пропонує «Користувачам», укласти договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://leogaming.net/, далі - «Договір», на умовах, вказаних нижче.

Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем.

Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом цього Договору між Користувачем та Виконавцем та засвідчує факт його укладення.

Цей документ є пропозицією LLC  LEOGAMING  укласти Договір на надання послуг на викладених нижче умовах з будь-якою особою (далі - Користувач), якою прийняті умови цієї Оферти. Виконавець не є фінансовою установою та не здійснює прийом платежів, а надає можливість поповнення сервісів шляхом інформаційно-технічної взаємодії (інтеграції) за допомогою відповідного програмного забезпечення, різними методами.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в наступному значенні:

1.1.1. Сайт - інтернет-сайт розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://leogaming.net/, на якому розташовані відповідні Сервіси та методи плати за користування цими сервісами.

1.1.2. Акцепт Оферти - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом виконання дій, вказаних в розділі 3 Оферти. Акцептом Оферти укладається Договір.

1.1.3. Сервіс - онлайн-сервіс (Онлайн-ігри, соціальні мережі, інші онлайн-сервіси), який розміщений в мережі Інтернет за адресою на сайті http://leogaming.net/ з можливістю поповнення віртуального рахунку.

1.1.4 Віртуальний рахунок - рахунок, що використовується в Сервісі, на якому розміщена певна ігрова валюта, яка використовується для користування додатковими опціями Сервісу (плата за гру, послуги Сервісу).

1.1.5. Послуги - перелік послуг, що надаються Виконавцем Користувачеві шляхом надання можливості (інформаційно-технічне забезпечення) Користувачеві поповнити ігровий аккаунт в онлайн-грі, безпосередньо через сайт Виконавця, щляхом взаємодії Виконавця з Користувачами на Надавачами послуг з оплати.

Перелік послуг, що надаються Виконавцем згідно з цією Угодою, включає наступні послуги:

1) забезпечення Користувача можливістю користування Сервісом онлайн для поповнення аккаунту онлайн-гри за допомогою запропонованих методів, у тому числі без реєстрації на сайті, так і з реєстрацією аккаунту Користувача, що надає додаткові можливості (відстежувати дані особистого кабінету, відстежувати статистику поповнення, брати участь у програмах лояльності та бонусних пропозиціях та ін. Та передати інформацію про Користувача Надавачеві послуг з оплати);

2) роботу зі зверненнями Користувача про можливі помилки у функціонуванні Сервісу, шляхом взаємодії з постачальниками сервісів;

3) консультування Користувача відносно можливостей Сервісу і роботи з ним.

1.1.6. Користувач - фізична або юридична особа, яка користується  Сервісом онлайн для поповнення аккаунта онлайн-гри запропонованими методами на Сайті, у тому числі без реєстрації, з наданням йому коду ідентифікації (логіна). Користувач використовує послуги на умовах Договору.

1.1.7. Програмне забезпечення (ПЗ) - програмно-технічне забезпечення, за допомогою якого здійснюється інформаційно-технічна взаємодія між Виконавцем та надавачами послуг з оплати за Сервіси , які безпосередньо здійснюють приймання коштів(еквайринг) на Сайті та користуються для цього Сайтом(місцем на Сайті) з погодження з  Виконавем.

1.1.8. Виконавець (Оператор) - ТОВ «ЛЕОГЕЙМИНГ», яке надає інформаційно-технічні послуги, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-вузлах для здійснення оплати сервісів шляхом інтеграції через Сайт;

1.1.9. Виконавець / Користувач разом іменуються Сторони.

1.1.10. Надавачі послуг з оплати – фінансові та/або банківські установи, які, відповідно до чинного законодавства України, мають право на приймання коштів від Користувачів за Сервіс та подальший їх переказ постачальникам Сервісу.

1.2. У Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1.1 Договору. В такому разі тлумачення терміну здійснюється відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору, слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається у першу чергу - законодавством України, у другу чергу - на сайті http://leogaming.net/, потім загальноприйнятим тлумаченням положення.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Користувачеві можливості скористатися Платформою для поповнення Сервісу в цілях отримання, накопичення та використання ігрової валюти шляхом узгодження з правилами, вказаними в цьому Договорі. А також наданням Виконавцем Користувачеві доступу до сервісів Платформи; забезпечення прийому та виконання Заявок Користувача; обмін інформацією та повідомленнями за допомогою сервісів Платформи. Поповнити Сервіси користувач може як безпосередньо на сайті, так і іншими способами, зокрема через ПТКС (програмно-технічні комплекси самообслуговування)

2.2. Ціна Договору визначається сплаченим Користувачем впродовж дії Договору переліком сервісів, обраних Користувачем, розміщених Виконавцем в мережі Інтернет за адресою: http://leogaming.net/

 1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Користувач зобов'язаний до прийняття умов Договору ознайомитися з цими умовами Договору, тарифними планами Надавачів послуг з оплати та Постачальниками Сервісу  під час поповнення за допомогою одного з методів, які розміщені Виконавцем на Сайті.

3.2. Користувач самостійно несе відповідальність за забезпечення конфіденційності реєстраційних даних (логінів, паролів) Користувача. Усі дії, виконані з використанням логінів, паролів Користувача, вважаються виконаними Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за дії, виконані з використанням логінів, паролів Користувача. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання логінів, паролів Користувача третіми особами.

3.3. Приймаючи умови цього Договору, Користувач відмовляється від будь-яких претензій на адресу Виконавця, якщо інформація, вказана в поповненні аккаунту, не відповідає його конкретним цілям та очікуванням.

3.4. Оператор Платформи залишає за собою право в односторонньому порядку припинити Користувачеві доступ до Веб-сайту Платформи (повністю або частково) у будь-який час з попереднім повідомленням або без нього, якщо за Користувачем помічені ознаки шахрайства.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець зобов'язаний:

4.1. Надавати Користувачеві Послуги у вигляді можливості поповнення аккаунтів Сервісів відповідно до Договору і тарифного плану, який встановлений відповідно до методу поповнення аккаунту, шляхом взаємодії з Сервісами (Постачальниками послуг чи Надавачами послуг з оплати);

4.2. При наданні послуг згідно з Договором забезпечити можливість доступу Користувача до функціональних можливостей Сервісу через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логінів та паролів Користувача, при цьому Виконавець не несе відповідальності в разі неможливості використання Користувачем функціональних можливостей Сервісу з причин, які не залежать від Виконавця.

4.3. Тимчасово призупинити доступ до Клієнта послуг з технічних або інших причин, що заважають наданню послуг на час ліквідації таких причин.

4.4 Передавати інформацію про Користувача виключно Надавачам послуг з оплати та/або Постачалникам послуг, якщо цього вимагають правила оплати за Сервіси.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач має право на належне отримання Послуги.

5.2. Користувач погоджується не використовувати Сайт для порушення законодавства України або норм міжнародного права та для порушення нормальної роботи сайту.

5.3. Користувач погоджується, що інформація про нього можк бути передана Виконавцем третім особам виключно для виконання умов цього Договору.

 1. ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВИКОНАВЦЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1. Користувач визнає і погоджується з тим, що Сервіс та усі необхідні програми, пов'язані з ним, містять конфіденційну інформацію та захищені законом. Ні сам Користувач, ні інші особи за сприяння Користувача не копіюватимуть і не змінюватимуть програмне забезпечення Сервісу; не створюватимуть програми, похідні від програмного забезпечення Сервісу; не втручатимуться до програмного забезпечення Сервісу з метою отримання кодів програм, аккаунтів і паролів Користувачів.

6.2. Усі результати інтелектуальної діяльності (елементи оформлення веб-сайту, символіка, логотипи, тексти, графічні зображення, ілюстрації, фото, та інші об'єкти), які використовуються або розміщені на веб-сайті, а також сам Сайт є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права» та нормами міжнародного права у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

7.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою http://leogaming.net/page/usloviya-ob-predostavleni-uslug та діє до моменту відкликання або зміни Оферти Виконавцем.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

8.1. Користувач погоджується та визнає, що внесення змін до Оферти призводить до внесення цих змін до укладеного та діючого Договору між Користувачем і Виконавцем, та ці зміни починають діяти одночасно з внесенням змін до Оферти.

8.2. Відкликання Оферти не припиняє дію укладеного та діючого Договору між Користувачем і Виконавцем.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. За невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Користувач розуміє та погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, розміщеної Користувачем на Сайті. Користувач повністю відповідає за весь зміст інформації, яку він розміщує, відправляє, передає або будь-яким чином робить доступною за допомогою Сервісу.

9.3. Користувач розуміє і погоджується, що Виконавець здійснює усе необхідне для забезпечення якісного надання послуг. При цьому, Виконавець не несе жодної відповідальності перед Користувачем за втрату, ушкодження або недоступність інформації, розміщеної Користувачем на Сайті.

 1. ІНШІ УМОВИ

10.1. Будь-які повідомлення за Договором можуть відправлятися Користувачем Виконавцеві на адресу електронної пошти, вказану на Сайті.

10.2. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не призводить до недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються в силі.

10.3. Користувач дає згоду Виконавцеві на обробку та використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі під час виконання умов Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.4. Повернення коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства України, правил застосування тарифів, встановлених Постачальниками Сервісів. Порядок здійснення заявки на повернення і технічна процедура повернення коштів Користувачу регламентуються Правилами і Особливостями повернення для кожного окремого конкретного Сервісу

10.5. Служба підтримки Сайту має право зробити запит у Користувача, який ініціює повернення, на додаткові документи: персональні ідентифікуючі документи, заяви, довідки, свідоцтва та інші документи, що підтверджують причини повернення, а також надання банківської виписки / квитанції при вирішенні спірних фінансових питань.

10.6. Боротьба з шахрайством та його спробами. Виконавець / Партнер залишають за собою право розслідувати будь-які незаконне і / або несанкціоноване використання даного Сайту, включаючи, але не обмежуючись, несанкціонованим використанням роботів і інших автоматичних пристроїв по відношенню до Сайту, і прийняти комплекс відповідних правових дій, відповідно до Законодавства України, для запобігання нанесення шкоди або для вимоги відшкодування завданих збитків.

 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

LLC  LEOGAMING

Адреса: 03150, м. Київ, вул. Предславинська,

будинок 12, офіс 196

Дата останніх змін «01» жовтня 2020 р.